Materials Batxillerat

  • HISTÒRIA:
Claseshistoria.com

La página de Peter. Historia de España

Mapes d'Història

Un portal a la història

La web de 2º de bachillerato. Historia.

IES Martí l'Humà. Departament C. Socials. Història.
  • BIOLOGIA:
Aula Virtual de Biología de la Universidad de Murcia

Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Biosheli. Pàgina personal de Araceli Molinero

La web de 2º de bachillerato. Biología.

Proyecto Biosfera
  • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

La web de 2º de bachillerato. Lengua y literatura.

Jesusfelipe.es. Sintaxis.

El Rincón del castellano. Literatura española.

Materiales de lengua y literatura. Activitats interactives per practicar i aprendre.

Materiales de lengua y literatura. Materials per a realitzar comentaris de text.

Desocupado lector. Exercicis d'anàlisi sintàctic, conjugació verbal, accentuació.
  • MATEMÀTIQUES:
La web de 2º de bachillerato. Matemáticas.

Vitutor. Matemáticas.

Descartes

Va de números

Matemáticas bachillerato

IES La Mallola. Projecte ad@ - 1r Batxillerat socials

IES La Mallola. Projecte ad@ - 2n Batxillerat socials

Matemàtiques 2n de Batxillerat. Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:1. Funcions1.1 Límits i continuïtat1.2 Derivades1.3 Aplicacions de les derivades1.4 Integrals2. Matrius i sistemes2.1 Matrius2.2 Determinants2.3 Sistemes d'equacions lineals3. Geometria a l'espai3.1 Vectors a l'espai3.2 Rectes i plans a l'espai3.3 Geometria mètrica a l'espai.
  • LLENGUA CATALANA:
La renaixença. Quadern virtual d'introducció al moviment de la Renaixença i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

El modernisme català. Quadern virtual d'introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

Els pronoms relatius. Quadern Virtual adreçat a l'ensenyament-aprenentatge dels pronoms relatius: les oracions de relatiu i les seves funcions, les diferents formes que poden funcionar com a pronom relatiu i en especial les formes QUE i QUÈ
  • ANGLÈS:
La web de 2º de bachillerato. Inglés.
  • QUÍMICA:
La web de 2º de bachillerato. Química.

La taula periòdica. Quadern virtual amb un conjunt d'activitats per conèixer la taula periòdica. Són activitats referides als períodes i grups, i a l'ordenació dels elements químics.
  • FILOSOFIA:
Apuntes de Filosofía

La pàgina de la filosofia

La web de 2º de bachillerato. Filosofía.
  • FÍSICA:
IES La Mallola. Projecte ad@ - 1r Batxillerat

IES La Mallola. Projecte ad@ - 2n Batxillerat
  • TREBALL DE RECERCA
Edu365. Hi trobareu informació i recursos, novetats i exemples seleccionats de treballs de recerca