Educació infantil

Mariuge. Web en castellà amb materials per imprimir per temes, activitats multimèdia i JClic.

Animales matemáticos.. Página web en castellà per a treballar les sumes portant.

Formes. Per treballar les formes: quadrats, triangles, rectangles.

Cp11. Activitat interactiva per a aprendre a comptar.

Sum11. Activitat interactiva per a aprendre a comptar i sumar.

Iguals11. Activitat interactiva per a comptar els dibuixos que són iguals.

Laberint1. Activitat interactiva per a començar a fer servir el ratolí de l'ordinador.

Pinta 11. Activitat interactiva per pintar figures de diferents colors.

Materials 1r cicle de primària

 • MATEMÀTIQUES
Olesur.com. Matemáticas. Activitats de reforç, competències bàsiques, problemes de matemàtiques, inici a la suma...

Winmates. Resolució de Problemes, Exercicis Artimètics, Càlcul Mental.

Mariuge.
Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxes i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.

Animmat2. Activitat interactiva per a treballar el concepte "més petit que".

Animmat6. Activitat interactiva per a treballar les restes.
 • LLENGUA CASTELLANA
Olesur.com. Lengua. Caligrafia, pautes, posar accents, fuga de paraules...

Mariuge.
Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxas i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.
 • CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL
Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària.
 • ANGLÈS
Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Activitats per imprimir, interactives i JClic.
 • CATALÀ
Dictats preparats per a 1r.

Materials 2n cicle de primària

 • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
 • LLENGUA CASTELLLANA
WinLengua. És un conjunt d'eines pensades per a treballar la comprensió de Texts Escrits on- line.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxas i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.

Animmat3. Activitat per treballar les multiplicacions.
 • MATEMÀTIQUES
Winmates. Resolució de Problemes, Exercicis Artimètics, Càlcul Mental.

Multiplicar. Quadern virtual d'introducció a la multiplicació.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxes i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.

Animmat1. Es treballen els conceptes de les unitats, desenes, centenes...

Animmat4. Activitat per a treballar les divisons.

Fraccio_ca. Activitat interactiva pera practicar les faccions.

Laberint2. Activitat interactiva per a treballar les sumes de 7 en 7.

Reloj-ca. Activitat interactiva per a treballar el rellotge, per a passar de l'hora analògica a digital.
 • CONEIXEMENT DEL MEDIA NATURAL I SOCIAL
Els fenòmens meterològics. Quadern que conté informació i exercicis pel cicle mitjà d'educació primària. Es treballen els fenòmens meteorològics: els núvols i precipitacions, la temperatura, el vent, les unitats de mesura i les previsions meteorològiques.

Les plantes. Quadern virtual que treballa el tema de les plantes dins de l'àrea de Coneixement del Medi Natural, està adreçat a alumnes de Cicle Mitjà.

Els animals invertebrats. Quadern Virtual que tracta les característiques i grups principals dels animals invertebrats. A més, aprofundeix en el procés de la metamorfosi de la papallona i en el tipus de "societat organitzada" de les formigues. Està orientat pels estudiants del cicle mitjà d'educació primària.

La respiració i l'aparell respiratori. Quadern que fa un estudi de l'aparell respiratori i del procés inspiració - expiració. Està orientat a alumnes de primària, preferentment de cicle mitjà i superior.

El món dels castells.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària.
 • ANGLÈS
Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Activitats per imprimir, interactives i JClic.

Materials 3r cicle de primària

 • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
 • HISTÒRIA
L'Edat Mitjana. Quadern virtual on podeu aprendre com es vivia a Catalunya a l'any 1.000.
 • CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I NATURAL
El cos humà. Pàgina web sobre el cos humà i els diferents aparells: circulatori, excretor, digestiu, etc. Amb esquemes i activitats.

La visió. Quadern Virtual adreçat a alumnes d'educació primàra sobre la vista: òrgans implicats a la vista, mecanismes de la visió, malaties i transtorns, i cures i higiene de l'òrgan.

L'audició. Quadern Virtual adreçat a alumnes d'educació primàra sobre l'oïda: òrgans implicats a l'oïda, mecanismes de l'audició, malaties i transtorns i cures i higiene de l'òrgan.

La respiració i l'aparell respiratori. Quadern que fa un estudi de l'aparell respiratori i del procés inspiració - expiració. Està orientat a alumnes de primària, preferentment de cicle mitjà i superior.

Els aliments. La nutrició i el sistema digestiu. Aquest Quadern Virtual fa un estudi dels aliments, el seu origen i els seus nutrients. A més tracta l' alimentació sana i les parts de l' aparell digestiu, entre altres.

El sistema circulatori. Quadern virtual amb informació i exercicis sobre el sistema circulatori, les parts del cor, el cicle cardíac, el pols i els batecs.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària.
 • MATEMÀTIQUES
Winmates. Resolució de Problemes, Exercicis Artimètics, Càlcul Mental, Fraccions.

Problemes per al Cicle Superior de Primària. Quadern virtual que recull de problemes per cicle superior de primària. Cada problema planteja vàries preguntes, quan les operacions són amb números elevats es disposa d'una calculadora.

Problemes de longitud. Sistema mètric decimal. Quadern virtual que recull problemes llargs, amb diverses preguntes per a cada un, que treballen les diferents unitats de longitud del Sistema Mètric Decimal.

Taller de matemáticas. En castellà. Jocs i exercicis matemàtics per a 5è i 6è de primària.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxes i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.

Ap1. Activitat interactiva per a treballar les àrees.

Md1. Activitat interactiva pera treballar els múltiples i divisors.

Per1. Activitat interactiva per a treballar els perímetres de polígons regulars.

Ra1. Activitat interactiva per a treballar els elements bàsics de la geometria.
 • LLENGUA CASTELLANA
WinLengua. És un conjunt d'eines pensades per a treballar la comprensió de Texts Escrits on- line.

Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Fitxas i quadernets en pdf, activitats interactives i JClic.
 • ANGLÈS
Mariuge. Web en castellà creada per María Eugenía de la Heras de Colmenar Viejo amb recursos per a educació primària. Activitats per imprimir, interactives i JClic.

Materials 1r-2n ESO

 • BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Proyecto Biosfera

Climes i paisatges de la Terra. Quadern virtual amb un qüestionari dividit en cinc seccions sobre climes i paisatges de tot el món. Es pot fer servir com una activitat d'aprenentatge-avaluació.
 • HISTÒRIA
Mapes d'Història
 • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
 • MATEMÀTIQUES
Vitutor. Matemáticas.

Descartes.

IES La Mallola. Projecte ad@

Winmates. Resolució de Problemes, Exercicis Artimètics, Càlcul Mental, Fraccions y Equacions.

Equacions de segon grau. Quadern virtual amb exercicis i problemes que permeten treballar les equacions de segon grau.

Fraccions. Amb aquest Quadern Virtual es pretén consolidar el concepte de fracció i les operacions amb trencats.

Problemes de longitud. Sistema mètric decimal. Quadern virtual que recull problemes llargs, amb diverses preguntes per a cada un, que treballen les diferents unitats de longitud del Sistema Mètric Decimal.

Prisr1.
Activitat interactiva per a treballar l'àrea d'un prisma.

Prod1. Activitat interactiva per treballar els productes notables.
 • ANGLÈS
English activities for 1st. ESO. Quadern Virtual per treballar amb primer d'ESO paral·lelament amb les primeres unitats de qualsevol llibre de text d'aquest curs. Hi ha activitats de les parts del cos, animals de companyia, família, esports i proves (cloze) d'estructures bàsiques.
 • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

WinLengua. És un conjunt d'eines pensades per a treballar la comprensió de Texts Escrits on- line.

Materials 3r-4t ESO

 • BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Proyecto Biosfera

El cos humà. Sistema reproductor, sistema circulatori, sistema respiratori...

L'aparell respiratori. Quadern virtual que conté informació i exercicis sobre el funcionament, les parts i el mecanisme de l'aparell respiratori.

Les roques magmàtiques i metamòrfiques. Quadern Virtual sobre les roques magmàtiques i metamòrfiques, el magma i els silicats, l'ambient magmàtic i l'ambient metamòrfic.

Els minerals. Quadern Virtual per aprendre els conceptes de mineral i de roca, les seves principals propietats i, a més, familiaritzar-se i reconèixer els minerals més senzills i coneguts, així com les seves utilitats.
 • HISTÒRIA
Mapes d'Història

Un portal a la història

IES Martí l'Humà. Departament C. Socials. Història.
 • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
 • MATEMÀTIQUES
Vitutor. Matemáticas.

Descartes

Va de números

IES La Mallola. Projecte ad@

Prod1. Activitat interactiva per treballar els productes notables.
 • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

Jesusfelipe.es. Sintaxis.

Materiales de lengua y literatura. Activitats interactives per practicar i aprendre.

Materiales de lengua y literatura. Materials per a realitzar comentaris de text.

Desocupado lector. Exercicis d'anàlisi sintàctic, conjugació verbal, accentuació.
 • LLENGUA CATALANA
La renaixença. Quadern virtual d'introducció al moviment de la Renaixença i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

El modernisme català. Quadern virtual d'introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.
 • FISICA I QUÍMICA
Nc1c. Activitat interactiva per a treballar la notació científica.

Materials Batxillerat

 • HISTÒRIA:
Claseshistoria.com

La página de Peter. Historia de España

Mapes d'Història

Un portal a la història

La web de 2º de bachillerato. Historia.

IES Martí l'Humà. Departament C. Socials. Història.
 • BIOLOGIA:
Aula Virtual de Biología de la Universidad de Murcia

Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Biosheli. Pàgina personal de Araceli Molinero

La web de 2º de bachillerato. Biología.

Proyecto Biosfera
 • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

La web de 2º de bachillerato. Lengua y literatura.

Jesusfelipe.es. Sintaxis.

El Rincón del castellano. Literatura española.

Materiales de lengua y literatura. Activitats interactives per practicar i aprendre.

Materiales de lengua y literatura. Materials per a realitzar comentaris de text.

Desocupado lector. Exercicis d'anàlisi sintàctic, conjugació verbal, accentuació.
 • MATEMÀTIQUES:
La web de 2º de bachillerato. Matemáticas.

Vitutor. Matemáticas.

Descartes

Va de números

Matemáticas bachillerato

IES La Mallola. Projecte ad@ - 1r Batxillerat socials

IES La Mallola. Projecte ad@ - 2n Batxillerat socials

Matemàtiques 2n de Batxillerat. Proves tipus test per a tot el currículum de Matemàtiques de 2n de Batxillerat. Està format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:1. Funcions1.1 Límits i continuïtat1.2 Derivades1.3 Aplicacions de les derivades1.4 Integrals2. Matrius i sistemes2.1 Matrius2.2 Determinants2.3 Sistemes d'equacions lineals3. Geometria a l'espai3.1 Vectors a l'espai3.2 Rectes i plans a l'espai3.3 Geometria mètrica a l'espai.
 • LLENGUA CATALANA:
La renaixença. Quadern virtual d'introducció al moviment de la Renaixença i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

El modernisme català. Quadern virtual d'introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

Els pronoms relatius. Quadern Virtual adreçat a l'ensenyament-aprenentatge dels pronoms relatius: les oracions de relatiu i les seves funcions, les diferents formes que poden funcionar com a pronom relatiu i en especial les formes QUE i QUÈ
 • ANGLÈS:
La web de 2º de bachillerato. Inglés.
 • QUÍMICA:
La web de 2º de bachillerato. Química.

La taula periòdica. Quadern virtual amb un conjunt d'activitats per conèixer la taula periòdica. Són activitats referides als períodes i grups, i a l'ordenació dels elements químics.
 • FILOSOFIA:
Apuntes de Filosofía

La pàgina de la filosofia

La web de 2º de bachillerato. Filosofía.
 • FÍSICA:
IES La Mallola. Projecte ad@ - 1r Batxillerat

IES La Mallola. Projecte ad@ - 2n Batxillerat
 • TREBALL DE RECERCA
Edu365. Hi trobareu informació i recursos, novetats i exemples seleccionats de treballs de recerca

Materials de lectoescriptura

Materials educació compensatòria i pedagogia terapèutica.

Aula PT. En castellà. Recursos per a l'elaboració d'Adaptacions Curriculars.

Aula PT. En Català. Recursos i materials per l'Aula de PT.

UDICOM. Unitats didàctiques de compensatòria.

Comprensió lectora en llengua catalana. Quadern virtual d'exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema. El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.

Mariuge. Pàgina web en castellà amb materials per a la diversitat, activitats interactives, per a imprimir, etc.

Lectoescriptura per a adults en castellà

CEPA Castuera
Español para inmigtrantes - Interculturalidad.
Cuaderno intercultural.

Materials extres: sopa de lletres, laberints, passatemps...

 • SOPA DE LLETRES
Pàgina 1: creació sopa de lletres

Pàgina 2: creació sopa de lletres

Olesur. Generador laberints.

Olesur. Sodokus per nivell de dificultat.
 • JOCS ONLINE
Mariuge. Web en castellà amb jocs d'estratègia, memòria, lògica, infantils...

Pintem. Activitat interactiva per a pintar quadres senzills amb model.
 • CAL·LIGRAFIA
Cal·ligrafia. Pàgina per crear còpies de cal·ligrafia en diferents pautes i diferents tamanys de lletra.
 • MECANOGRAFIA
Mecanografia. Pàgina del CEIP Maria Férnandez Lara de sant Boi del Llobregat per aprendre mecanografia en el cicle incial. Está estructurada per nivells.

Manualitats

Manualidades. Pàgina web sobre manualitats.

Manualidades Con Niños. És un blog dedicat a les manualitats. Vi­deos e instruccions pas a pas.

Mariuge. Pàgina en castellà amb activitats per a pintar, manualitats per a fer i activitats interactives.

Comentaris

Us animo a compartir els vostres comentaris!!!