Materials 1r-2n ESO

  • BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Proyecto Biosfera

Climes i paisatges de la Terra. Quadern virtual amb un qüestionari dividit en cinc seccions sobre climes i paisatges de tot el món. Es pot fer servir com una activitat d'aprenentatge-avaluació.
  • HISTÒRIA
Mapes d'Història
  • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
  • MATEMÀTIQUES
Vitutor. Matemáticas.

Descartes.

IES La Mallola. Projecte ad@

Winmates. Resolució de Problemes, Exercicis Artimètics, Càlcul Mental, Fraccions y Equacions.

Equacions de segon grau. Quadern virtual amb exercicis i problemes que permeten treballar les equacions de segon grau.

Fraccions. Amb aquest Quadern Virtual es pretén consolidar el concepte de fracció i les operacions amb trencats.

Problemes de longitud. Sistema mètric decimal. Quadern virtual que recull problemes llargs, amb diverses preguntes per a cada un, que treballen les diferents unitats de longitud del Sistema Mètric Decimal.

Prisr1.
Activitat interactiva per a treballar l'àrea d'un prisma.

Prod1. Activitat interactiva per treballar els productes notables.
  • ANGLÈS
English activities for 1st. ESO. Quadern Virtual per treballar amb primer d'ESO paral·lelament amb les primeres unitats de qualsevol llibre de text d'aquest curs. Hi ha activitats de les parts del cos, animals de companyia, família, esports i proves (cloze) d'estructures bàsiques.
  • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

WinLengua. És un conjunt d'eines pensades per a treballar la comprensió de Texts Escrits on- line.