Materials educació compensatòria i pedagogia terapèutica.

Aula PT. En castellà. Recursos per a l'elaboració d'Adaptacions Curriculars.

Aula PT. En Català. Recursos i materials per l'Aula de PT.

UDICOM. Unitats didàctiques de compensatòria.

Comprensió lectora en llengua catalana. Quadern virtual d'exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema. El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.

Mariuge. Pàgina web en castellà amb materials per a la diversitat, activitats interactives, per a imprimir, etc.