Materials 3r-4t ESO

  • BIOLOGIA Y GEOLOGIA
Biología y geología de la ESO y de 2º de Bachillerato

Proyecto Biosfera

El cos humà. Sistema reproductor, sistema circulatori, sistema respiratori...

L'aparell respiratori. Quadern virtual que conté informació i exercicis sobre el funcionament, les parts i el mecanisme de l'aparell respiratori.

Les roques magmàtiques i metamòrfiques. Quadern Virtual sobre les roques magmàtiques i metamòrfiques, el magma i els silicats, l'ambient magmàtic i l'ambient metamòrfic.

Els minerals. Quadern Virtual per aprendre els conceptes de mineral i de roca, les seves principals propietats i, a més, familiaritzar-se i reconèixer els minerals més senzills i coneguts, així com les seves utilitats.
  • HISTÒRIA
Mapes d'Història

Un portal a la història

IES Martí l'Humà. Departament C. Socials. Història.
  • GEOGRAFIA
Geografiaplus. Una pàgina per aprendre i treballar continguts geogràfics. Conté mapes i gràfics amb dades geogràfiques, amb una secció dedicada al món i una altra a Espanya. Inclou una sèrie de tests per a l’autoaprenentatge sobre la geografia espanyola i europea.
  • MATEMÀTIQUES
Vitutor. Matemáticas.

Descartes

Va de números

IES La Mallola. Projecte ad@

Prod1. Activitat interactiva per treballar els productes notables.
  • LLENGUA CASTELLANA
Lenguaactiva.edu

Jesusfelipe.es. Sintaxis.

Materiales de lengua y literatura. Activitats interactives per practicar i aprendre.

Materiales de lengua y literatura. Materials per a realitzar comentaris de text.

Desocupado lector. Exercicis d'anàlisi sintàctic, conjugació verbal, accentuació.
  • LLENGUA CATALANA
La renaixença. Quadern virtual d'introducció al moviment de la Renaixença i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.

El modernisme català. Quadern virtual d'introducció al moviment modernista i coneixement dels gèneres a partir dels autors més representatius.
  • FISICA I QUÍMICA
Nc1c. Activitat interactiva per a treballar la notació científica.